Terrorisme

From LINKS Community Center
Jump to: navigation, search
Type:
Website
Publishing Organisation:
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Languages
 • Dutch
Scenarios
 • Mass attacks
 • Terror
Disaster Management Phase

Before, During

VÓÓR


Wat kan ik doen om een aanslag te voorkomen?

 • Wees alert op verdachte situaties (bijv. een achtergelaten koffer, of iemand die opvallend veel interesse heeft in beveiligingsmaatregelen).
 • Bel bij een acute noodsituatie alarmnummer 112.
 • Een verdachte situatie of een vermoeden meld je bij de politie via 0900 8844, of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Hier kun je ook terecht voor meldingen over extremisme of hulpvragen over radicalisering


Wat zijn verdachte situaties?

Wat verdacht is, hangt af van de situatie.

Enkele voorbeelden:

 • Een achtergelaten koffer in een openbare ruimte.
 • Een onbekend bestelbusje dat al langere tijd in de straat staat.
 • Mensen met veel aandacht voor de beveiliging van een gebouw of terrein.
 • Een gesprek dat je hoort waarin verdachte woorden gebruikt worden.
 • Iemand koopt grote hoeveelheden verdachte artikelen, zoals kunstmest of waterstofperoxide.


TIJDENS


Wat moet ik doen bij een terroristische aanslag? De kans dat je persoonlijk betrokken raakt bij een terroristische aanslag is klein. Toch kan het gebeuren. Wat je moet doen, hangt af van de situatie.

Over het algemeen gelden de volgende adviezen:

 • Breng jezelf in veiligheid.
 • Waarschuw anderen.
 • Bescherm jezelf tegen rondvliegend of vallend materiaal.
 • Als er gewonden zijn en geen hulpdiensten, bel je 112. Vertel waar je bent en wat er aan de hand is. Bij een incident met veel mensen kan het telefoonverkeer wegvallen.
 • Help elkaar: til kinderen op en help mensen die slecht ter been zijn. Zorg dat slachtoffers extra ruimte krijgen.
 • Ga niet kijken op de plaats van een (dreigende) aanslag.
 • Geef hulpdiensten de ruimte en volg aanwijzingen van hulpverleners op.
 • Bij een bomaanslag: ga naar een open plek. Blijf uit de buurt van grote gebouwen. Gebruik geen lucifers of aanstekers, vanwege de kans op een gasontploffing.
 • Verstrek de politie alle informatie die waardevol kan zijn bij het opsporen van de daders, zoals een signalement of foto’s en video’s.


Note:

Use the translation feature of your browser