Natuurbrand

From LINKS Community Center
Jump to: navigation, search
Type:
Website
Publishing Organisation:
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Languages
 • Dutch
Scenarios
 • Wildfire
Disaster Management Phase

Before, During

VÓÓR


Hoe kan ik een natuurbrand voorkomen?

  Er is een aantal belangrijke maatregelen die je zelf kan nemen om natuurbrand te voorkomen. Dit zijn de voornaamste:

 • Parkeer je auto niet op hoog en droog gras. De warme katalysator aan de onderkant van de auto wordt erg heet en kan hierdoor makkelijk brand veroorzaken;
 • Wees altijd voorzichtig met open vuur. Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor een beginnende brand;
 • Parkeer je auto niet op bospaden; hulpdiensten moeten altijd vrij baan hebben.
 • Gooi sigarettenpeuken altijd in een prullenbak of neem ze mee;
 • Gooi afval en reflecterend glas (zoals een glazen fles) in de daarvoor bestemde bakken of neem het mee naar huis. Beide kunnen brand veroorzaken;
 • Als je brandstichting vermoedt, wees dan alert op verdachte situaties en bel 112


TIJDENS

Wat kan ik doen bij een natuurbrand?  

 • Blijf kalm;
 • Bel 112;
 • Geef je locatie door (indien je je exacte locatie niet weet, kan de meldkamer gebruikmaken van sms-verificatie. Houd je mobiele telefoon dus bij de hand);
 • Probeer een grote brand niet zelf te blussen;
 • Verlaat de plek in de richting van de openbare weg of de bebouwde kom;
 • Loop niet voor de brand uit, blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk;
 • Help indien mogelijk andere mensen en kinderen op een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein te komen.


Note:

Use the translation feature of your browser