DMI - Veijr varsler for Danmark

From LINKS Community Center
Jump to: navigation, search
Type:
Website
Publishing Organisation:
Danmarks Meteorologiske Institut
Languages
 • Danish
 • English
Scenarios
 • Severe weather
Disaster Management Phase

Before, During

Varsler om farligt vejr i Danmark
 • DMI udsender varsler for danske landområder om farligt vejr efter retningslinjer aftalt med Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. 
 • Varslerne udsendes op til 36 timer før det farlige vejr ventes.
  • Dermed vil vejrfænomenet af og til have været omtalt i DMI's almindelige vejrudsigter til offentligheden før der udsendes et egentligt varsel. 
 • En risikomelding udsendes som et forvarsel om farligt vejr.
  • Risikomeldingen vil ofte blive efterfulgt af et varsel om farligt vejr når der er overblik over hvilke og hvor store områder der bliver ramt af det farlige vejr. 


Hent appRisikomelding

Vær opmærksom på, hvordan vejret udvikler sig i dit område. En risikomelding er ikke et varsel, men en melding om vanskeligt vejr, som kan udvikle sig til et varsel.

 • Kategori 1: Voldsomt vejr

Vær opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter.

 • Kategori 2: Farligt vejr

Vær forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning. Følg myndighedernes råd, og vær ekstra opmærksom, når du færdes ude. Følg vejrudviklingen på app.

 • Kategori 3: Meget farligt vejr

Følg myndighedernes råd. Vær forberedt på, at der er høj risiko for, at vejrudviklingen kan påvirke dig og dine omgivelser og forstyrre samfundets funktioner. Følg vejrudviklingen på app.


Varslingskriterier  


Vind

 • Orkan : Middelvindhastighed overskrider orkanstyrke (32,6 m/s) inden for varslingsområdet. 
 • Storm : Middelvindhastighed overskrider stormstyrke (24,5 m/s) inden for varslingsområdet.
 • Stormende kuling : Middelvindhastighed overskrider stormende kuling (20,8 m/s til 24,5) samt vindstød af stormstyrke (24,5 m/s til 32,6 m/s) eller orkanstyrke (32,7 m/s og op efter).


Regn

 • Kraftig regn : Nedbørmængde overskrider 24 mm på 6 timer eller nedbørmængde overskrider 30 mm på 24 timer lokalt inden for varslings-området.


Torden og skybrud

 • Skybrud : Nedbørmængde overstiger 15 mm på 30 minutter lokalt inden for varslings-området. 
 • Kraftig torden : Der ventes mange lynnedslag lokalt inden for varslings-området.


Sne

 • Kraftigt snefald : Nedbørmængde overskrider 15 mm på 6 timer svarende til 15 cm sne lokalt inden for varslings-området.
 • Snestorm : Snefald på mere end 10 cm på 6 timer og middelvind overskrider 10 m/s og snefygning er sandsynlig lokalt inden for varslings-området.
 • Snefygning : Løs sne til stede og middelvindhastigheder overskrider 10 m/s, således snefygning er sandsynlig lokalt inden for varslingsområdet.


Isslag

 • Isslag: Udbredt nedbør, der danner is på overfladen lokalt inden for varslings-området.


Tåge

 • Tæt tåge : Sigtbarhed mindre end 100m lokalt inden for varslings-området.


Vandstand

 • Forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst:
  • Vandstand forventes over 1,9 m ved Thyborøn, Torsminde eller Hvide Sande.

  • Vandstand forventes over 2,4 m ved Vidå/Højer, Rømø eller Esbjerg.
 • Forhøjet vandstand i de indre danske farvande og/eller Østersøen:
  • Vandstand ved en dansk station forventes over 1,30 m ved Skagerrak og Limfjorden og/eller 1,25 m ved Østersøen og indre danske farvande.


Temperatur

 • Hedebølge : Middelværdien af de højeste registrerede temperaturer, målt over tre sammenhængende dage på samme sted, overstiger 28°C i varslingsområdet.
 


Note:

Use the translation feature of your browser